quy định-Sự thực quy định chê người khác béo, xấu, lùn bị phạt tiền đến 16 triệu đồng