quý cô hoàn hảo-Quý cô hoàn hảo: Vừa nghe cô gái là người chuyển giới, 3 bà mẹ lắc đầu nguầy nguậy vì 'Không sinh con được thì lấy làm gì?'