quỹ cha mẹ học sinh-Hiệu trưởng giải thích thế nào về việc 'vận động góp 1,3 tỷ tiền quỹ phụ huynh'?