quỹ bình ổn giá xăng dầu-Quỹ bình ổn giá xăng dầu đang dư gần 2.800 tỷ đồng


  • Quỹ bình ổn giá xăng dầu có số dư hơn 2.776 tỉ đồng

    Quỹ bình ổn giá xăng dầu có số dư hơn 2.776 tỉ đồng

    07/11/2015 07:32

    Theo số liệu Bộ Tài chính công bố về tình hình trích lập, sử dụng và số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu trong quý 3/2015, số dư của quỹ đến hết ngày 30.9 là 2.776,368 tỉ đồng (tại thời điểm cuối quý 2/2015, số dư của quỹ là 1.794,4 tỉ đồng).