quốc lộ 1A bị tê liệt-Xe chở gỗ ép lật giữa đường, quốc lộ 1A tê liệt nhiều giờ