Quốc hội khóa XV-Infographic: Tỷ lệ trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV là 1,73