quay tik tok-Đang mải quay tik tok, cô gái 'đứng hình' khi thấy iphone 13 'không cánh mà bay'