Quấy rối-Máy bay hạ cánh khẩn để bắt kẻ quấy rối tình dục