quay lại-'Sông Đón Trăng Lên' quyết định quay lại từ tập 1 đến tập 6 với Na In Woo, Ji Soo bị xóa sạch hoàn toàn