Quay clip CSGT-Kết quả xác minh về người 'lạ mặt' gây hấn khi nhà xe quay clip CSGT