quạt mát-Thiết kế đẹp, giá thành cao nhưng quạt không cánh khiến người dùng thất vọng