Quảng Trị-Xuất hiện vết nứt trên núi Tà Bang, di dời khẩn cấp 32 hộ dân