Quảng Ninh-Lộ diện kẻ cướp tiệm vàng đánh rơi balo tiền khi tháo chạy