Quảng Ngãi-Dựng khung thép thi công nhà hàng, 11 người bị điện giật thương vong