Quảng Ngãi-Quảng Ngãi: Xử lý kịp thời 8 người sốc phản vệ khi tiêm vắc xin Covid-19