Quang Lê-Quang Lê cúi đầu xin lỗi Ngọc Sơn vì đến trễ 6 tiếng