Quang Hải-Trụ cột bị treo giò, Hà Nội FC tiếp tục khủng hoảng lực lượng