Quang Hải-Quang Hải phá vòng vây, sân Cửa Ông thất thủ ngày Hà Nội đăng quang