Quang Đăng-Ồn ào với biên đạo 'vũ điệu rửa tay', Thái Trinh muốn 'nhẹ nhàng mà buông'