quán trà chanh-Phản ứng vì quán trà chanh đỗ xe chắn lối đi, nam bác sỹ bị nhiều người đánh nhập viện