quận thanh xuân-Sau vụ cháy Rạng Đông: Hơn 300 học sinh nghỉ học, đòi chuyển trường