quân sự-NÓNG: Chỉ huy đội cận vệ Tổng thống Haiti bị thẩm vấn - Lộ diện chân tướng kẻ bội phản?