Quán nhậu vắng khách-Cả tháng bán hơn chục két bia, quán nhậu lo đóng cửa