Quản lý thị trường-Rao bán máy tạo oxy nhập lậu 5 triệu đồng/chiếc trên Facebook