quản lý tài sản nhà nước-Bắt nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM

  • Bắt nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM

    Bắt nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM

    Qua quá trình điều tra, Cơ quan điều tra Bộ Công an xác định Nguyễn Thị Thu Thủy (SN 1958), nguyên Giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý kinh doanh nhà TP HCM, có liên quan đến sai phạm dự án tại khu đất số 8-12 Lê Duẩn.

  • 10 triệu tỷ đồng tài sản công: Quản thế nào?

    10 triệu tỷ đồng tài sản công: Quản thế nào?

    Được định giá khoảng 10 triệu tỷ đồng, nhưng do thiếu quy định, hoặc bị quản lý phân tán, dẫn tới nhiều tài sản thuộc sở hữu nhà nước (tài sản công) bị sử dụng lãng phí, thất thoát tham nhũng. Vì vậy, Bộ Tài chính đang xây dựng Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi) nhằm khắc phục những hạn chế, yếu kém lâu nay.