quản lý Hương Ly chỉ trích gia đình hoa dâm bụt-Quản lý Hương Ly tiếp tục lên tiếng phản bác ekip Đức Phúc: thừa nhận bị từ chối cho cover nhưng trách móc sao lại lôi Hương Ly vào?