Quân khu 5-Số ca nhiễm Covid-19 lên tới 12 trường hợp, Gia Lai đề nghị Quân khu 5 hỗ trợ dập dịch