quần jeans-Ở Việt Nam, nếu không phải Phượng Chanel thì hẳn chẳng ai có thể tự tin diện được mẫu quần jean 'nửa nạc nửa mỡ' này