quan hệ tình dục-Phát hiện yếu tố 'lạ' quyết định khả năng tình dục