quan hệ tình cảm-Bị đánh trong phòng hiệu trưởng vì tố tiêu cực