quân đội Việt Nam-Xạ thủ bắn tỉa Việt Nam giành ngôi đầu khi bắn đêm