Quân đội Mỹ-Harley-Davidson từng sản xuất xe đạp, được tin dùng bởi quân đội Mỹ