quân đội-Thủ tướng bổ nhiệm 2 tân Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam