quan chức Mỹ-'Như bị giam cầm' - trải nghiệm trên chiếc Air Force One của TT Trump