quận bình tân-Video: Người dân kéo nhau bắt tên trộm ở TP.HCM