quán bar-Đột kích cơ sở massage tổ chức bán dâm cho khách và sử dụng ma tuý