quán bar-Điều tra vụ phát hiện hơn 40 nam nữ phê ma túy trong quán bar