quán bar-Bất chấp lệnh cấm, quán karaoke trá hình ở TP.HCM tiếp nhiều khách nước ngoài