quán bar-Video: Hơn chục người dương tính ma túy trong quán bar ở Sài Gòn