Quần áo từ thiện-Thực hư clip 'đại gia' tranh quần áo từ thiện với dân nghèo ở Đà Nẵng