Quán ăn vỉa hè-Hàng quán vỉa hè Hà Nội vắng khách khi có lệnh tạm dừng hoạt động