quận 2-Video: Chủ quán phi thân qua tủ kính, truy đuổi tên cướp điện thoại