Qualcomm-Qualcomm trình làng Snapdragon 855 Plus với GPU nhanh hơn 15%