quà từ thiện-Xót xa câu nói của cụ bà khi nhận được quà từ thiện giữa dịch Covid-19: 'Nãy xin 3kg gạo mà họ không cho, làm bà mắc cỡ'