quà tặng dành cho các vđv-Có gì trong túi quà Samsung tặng vận động viên tại Olympic