quá khứ Trường Giang-Trường Giang kể về quá khứ cơ cực, từng phải nhịn ăn vì không có tiền, đi phát tờ rơi để kiếm sống