quả bóng vàng 2019-Vượt Quang Hải, Hùng Dũng giành Quả bóng vàng đầu tiên trong sự nghiệp