QR Code-Hình ảnh khách đi tàu Cát Linh - Hà Đông dùng CCCD gắn chíp để quét QR Code