PVN-Trịnh Xuân Thanh khai nhiều lãnh đạo góp tiền mua đất Tam Đảo