PSG-Sao PSG và vợ ‘diễn tuồng’ bỏ cả thi đấu, nguy cơ bị phạt