Premier League-Nóng: Toàn đội Man United tình nguyện giảm lương, góp trăm tỷ cho cuộc chiến chống Covid-19