pizza-Tại sao người ta lại đặt một cái kệ nhỏ ở giữa bánh pizza?