Pixel 6 Pro-iPhone 14 Max - đối thủ 'đáng gờm' của Galaxy S22 Plus và Pixel 6 Pro