pin dự phòng-Pin dự phòng phát nổ, máy bay phải hạ cánh khẩn cấp