Phượt thủ-Một phượt thủ gục chết trên đỉnh núi Chứa Chan